Dolne Młyny Prezentują

Dolne Młyny PREZENTują to wyjątkowe targi w starej fabryce tytoniu w Krakowie. Ciekawa przestrzeń, w której znaleźć będzie można produkty, którymi obdarujecie swoich bliskich w tegoroczne święta. Na nasze targi zaprosiliśmy głównie, małe, lokalne firmy, twórców niebanalnych upominków. Na targach zaplanowaliśmy również strefę dobrego jedzenia, oraz warsztaty, na których każdy chętny będzie mógł własnoręcznie wykonać prezenty. Wśród wystawców znajdą się firmy oferujące biżuterię, odzież, wyroby ze szkła, lokalne produkty spożywcze, zabawki i wiele więcej. Serdecznie zapraszamy!


Formularz zgłoszenia

 • Nazwa firmy

 • Adres

 • Telefon

 • Osoba kontaktowa

 • Nip firmy

 • E-mail

 • Branża / Produkty

 • Wybieram stanowisko o wymiarach

 • Wybierz wariant stoiska

 • Czy używana będzie butla z gazem

 • Na swoim stanowisku będę sprzedawał
  artykuły wymagające koncesji

 • Logo firmy:

  Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FUNDACJE TYTANO DO CELÓW MARKETINGOWYCH I INFORMACYJNYCH

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako "RODO") i w związku z powyższym powinni Państwo wiedzieć, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Fundacja Tytano z siedzibą w Krakowie 31-124 przy ul. Dolnych Młynów 10/1 F wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575831, NIP: 6762493346 (dalej zwana „Administratorem”).

  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@tytano.org

  3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, np.: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, NIP, adres e-mail, w celu prowadzenia marketingu i informowania Państwa o projektach organizowanych przez Administratora , a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda i art. 6 ust. 1 lit a RODO. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora do przesyłania na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu informacji i dokumentów informujących o działalności Administratora.

  4. Podanie Państwa danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest całkowicie dobrowolne.

  5. Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:

  - prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;

  - prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

  - prawo sprzeciwu co do przetwarzania;

  - prawo zażądania zaprzestania przetwarzania;

  - prawo do przenoszenia danych;

  - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Dane osobowe w celu opisanym powyżej w ust. 3 będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Cofnąć zgodę można poprzez wysłanie e-maila informującego Administratora o jej cofnięciu na adres : biuro@tytano.org

  7. Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług marketingowych w imieniu i na swoją rzecz oraz wykonującym inne usługi na rzecz Administratora konieczne do prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych takie jak np.: usługi ochrony obiektu, usługi księgowe, usługi kurierskie lub usługi w zakresie serwisu infrastruktury IT albo usług chmurowych.

  8. Podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych będą zobowiązane wobec Administratora umową o powierzenie im przetwarzania danych osobowych do ścisłego przestrzegania wymogów RODO i ochrony Państwa danych osobowych

  Regulamin

Dane kontaktowe:

Judyta Jastrzębska

Tel. 532599545

Email: J.Jastrzebska@tytano.org